Sản phẩm bán chạy
Tin tức nổi bật
Blog solar

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH GIỚI HẠN CHO CÁC SẢN PHẨM MÔ-ĐUN PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TINH THỂ CỦA Q CELLS

Mục lục


  Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019
  Chính sách Bảo hành Giới hạn này (“Bảo hành Giới hạn”) được phát hành bởi Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., có địa chỉ tại Lot 1, Jalan SP 2, Seksyen 2, Selangor Science Park 2, 63300 Cyberjaya, Selangor, Malaysia, hoặc đơn vị thừa kế, chuyển nhượng của công ty này, và áp dụng riêng cho các Mô-đun Q CELLS (như được định
  nghĩa trong Mục 1.a).


  1. PHẠM VI CHÍNH SÁCH
  a. Sản phẩm
  Các mô-đun Q CELLS được định nghĩa trong Bảo hành giới hạn này là các mô-đun quang điện (pin năng lượng mặt trời) mang nhãn hiệu Q CELLS do HQC hoặc các nhà sản xuất được HQC ủy quyền sản xuất, được bán và lắp đặt tại Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam và nằm trong danh mục sản phẩm sau:
  • Q.PLUS BFR-G4.1, Q.PLUS-G4.2, Q.PLUS-G4.3
  • Q.PLUS L-G4.1, Q.PLUS L-G4.2
  • Q.PLUS DUO L-G5, Q. PEAK DUO L-G5
  • Q. PEAK DUO L-G7, Q. PEAK DUO L-G8
  b. Đối tượng được bảo hành
  Người thụ hưởng độc quyền và duy nhất của Bảo hành giới hạn này là khách hàng cuối cùng mua các Mô-đun Q CELLS từ HQC hoặc bất kỳ nhà phân phối được ủy quyền nào (“Nhà phân phối”) và là người ban đầu lắp đặt các mô-đun đó vào một dự án pin năng lượng mặt trời (PV) cụ thể (“Dự án”), và bất kỳ người kế thừa hoặc chuyển nhượng hợp lệ nào của khách hàng cuối cùng (“Khách hàng”).

  c. Hiệu lực

  Bảo hành giới hạn này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 cho đến khi HQC phát hành một phiên bản bảo hành mới áp dụng cho các Mô-đun Q CELLS.

  d. Thời hạn

  Thời hạn của Bảo hành giới hạn này (“Thời hạn”) bắt đầu vào ngày giao hàng ban đầu cho Khách hàng (“Ngày bắt đầu bảo hành”) và kết thúc vào cuối các kỳ bảo hành được nêu trong Mục 2. Việc thực hiện các dịch vụ bảo hành theo Bảo hành giới hạn này sẽ không kéo dài Thời hạn. Các nghĩa vụ của HQC kèm theo Bảo hành giới hạn này được quy định dựa trên sự tuân thủ của Khách hàng với các nghĩa vụ thanh toán của mình khi mua Mô-đun QCELLS hiện hành.

  2. BẢO HÀNH
  a. Bảo hành Sản phẩm
  Theo các điều khoản và điều kiện trong Bảo hành giới hạn này, HQC bảo hành cho Khách hàng trong thời gian mười hai (12) năm sau Ngày bắt đầu bảo hành khi mà các Mô-đun Q CELLS, tại thời điểm được cài đặt, sử dụng và bảo trì trong điều kiện hoạt động bình thường và theo Hướng dẫn cài đặt Mô-đun Q CELLS do HQC hoặc Nhà phân phối cung cấp: (i) sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến công suất đầu ra của các Mô-đun Q CELLS; và (ii) sẽ không có tiềm năng bị suy giảm chất lượng theo các tiêu chí thử nghiệm: Các tế bào quang điện ở mức -1500V so với mặt đất, bề mặt mô-đun được bọc kim loại dẫn điện, 25°C, 168h, (gọi chung là "LỗiSản phẩm"). Công suất đầu ra cụ thể của các Mô-đun Q CELLS sẽ không thuộc phạm vi bảo hành của Bảo hành sản phẩm mà sẽ được bảo hành độc quyền bởi Bảo hành hiệu suất trong Mục 2.b. Lỗi Sản phẩm không làm thay đổi vẻ ngoài hoặc tạo ra bất kỳ thay đổi nào khác trong ngoại hình của các Mô-đun Q CELLS, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thay đổi nào về màu sắc, nấm mốc và hao mòn thông thường.

  b. Bảo hành hiệu suất
  Theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn này, HQC bảo đảm với Khách hàng rằng các Mô-đun Q CELLS được sản xuất nhằm (i) tạo ra công suất đầu ra tối thiểu bằng chín mươi bảy phần trăm (97%) công suất đầu ra tối thiểu được chỉ định trong bảng dữ liệu mô-đun hiện hành trong mười hai (12) tháng đầu tiên sau Ngày bắt đầu bảo hành và (ii) có mức giảm (sụt giảm giá trị) công suất tối đa hàng năm không quá sáu phần mười của một phần trăm (0,6%) kể từ khi bắt đầu kỳ hạn mười hai (12) tháng lần thứ hai (2) sau Ngày bắt đầu bảo hành cho đến khi kết thúc kỳ hạn mười hai (12) tháng đó, và lặp lại cho mỗi kỳ hạn mười hai (12) liên tiếp cho đến Ngày bắt đầu bảo hành lần thứ hai mươi lăm (25), trong cả (i) và (ii) (gọi chung là "Bảo hành hiệu suất" ). Ví dụ, Mô-đun Q CELLS sẽ được sản xuất để đạt mức công suất đầu ra tối thiểu là tám mươi ba phần trăm (83%) so với công suất đầu ra tối thiểu được chỉ định trong bảng dữ liệu mô-đun hiện hành vào cuối thời hạn của Bảo hành giới hạn này.

  Việc không đáp ứng Bảo hành hiệu suất được xác định ở đây là "Lỗi hiệu suất". Trong trường hợp có khiếu nại về Lỗi hiệu suất, công suất đầu ra của bất kỳ Mô-đun Q CELLS nào được mô tả trong Mục 2.b. sẽ được đánh giá bởi HQC theo các Kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn (“STC”) được xác định trong các tiêu chuẩn IEC EN 61215 và 60904-3 có hiệu lực kể từ Ngày bắt đầu bảo hành.


  3. TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ
  Bảo hành giới hạn này sẽ không áp dụng cho bất kỳ Mô-đun Q CELLS nào bị ảnh hưởng bởi các sự kiện hoặc điều kiện sau đây:
  1. sử dụng, vận chuyển, lưu trữ, lắp đặt và / hoặc xử lý theo bất kỳ cách thức nào không tuân thủ nghiêm ngặt Hướng dẫn cài đặt và bảng Thông tin về Phương thức Đóng gói và Vận chuyển áp dụng cho các Mô-đun Q CELLS;
  2. hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống có thiết kế, cấu hình hoặc cài đặt không đáp ứng các tiêu chuẩn thường được sử dụng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành;
  3. sửa chữa, vận hành hoặc bảo trì các Mô-đun Q CELLS hoặc Dự án không đúng, không đủ hoặc không thích hợp, hoặc bất kỳ sự hao mòn thông thường nào của các Mô-đun Q CELLS;
  4. Hư hỏng do các nguồn tác động từ môi trường khắc nghiệt, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (i) mưa axit hoặc tuyết, (ii) cát phun, (iii) không khí mặn, (iv) ô nhiễm dưới mọi hình thức trong không khí, đất hoặc nước ngầm, (v) mức độ oxy hóa bất thường, (vi) nấm mốc, hoặc (vii) bất kỳ vụ cháy, nổ, khói hoặc nung đốt gần đó;
  5. hư hỏng do thiên tai, bao gồm nhưng không giới hạn sét, mưa đá, sương giá, tuyết, bão, sóng thủy triều, lũ lụt, nhiệt độ cực cao, động đất, bão, lốc xoáy, phun trào núi lửa, thiên thạch, mặt đất chuyển động, nứt đất hoặc lở đất;
  6. hư hỏng gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp do các hành vi bạo lực hoặc can thiệp của bên thứ ba hoặc các lực lượng bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn, hành động gây rủi ro, bạo loạn, chiến tranh, nổi dậy, bạo lực cộng đồng, hư hỏng do vô ý của bên thứ ba, phá hoại, thiệt hại do động vật và chim chóc gây ra, và / hoặc hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của HQC;
  7. thiệt hại cho Dự án có lắp đặt Mô-đun Q CELLS, gây ra bởi các yếu tố bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, dao động điện áp, đỉnh điện, dòng thừa, mất điện, thao tác kỹ thuật điện hoặc cơ khí kém hoặc các lỗi khác xảy ra trong một hệ thống cung cấp điện có hoặc không có kết nối nguồn điện chính, bất kể là các lỗi trong hệ thống cung cấp điện đó có được tạo ra bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của khách hàng hay không;
  8. Các mô-đun Q CELLS được sửa đổi hoặc sử dụng trong các quy trình liên quan đến các sản phẩm khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HQC;
  9. Số sê-ri hoặc nhãn sản phẩm đã bị gỡ bỏ, thay đổi, xóa bỏ hoặc không thể nhận diện;

  10. Các mô-đun Q CELLS được sử dụng trên bất kỳ phương tiện di động nào (như xe cơ giới hoặc tàu);
  11. Các điều kiện sử dụng tại Dự án, tại bất kỳ thời điểm nào, vượt quá các thông số kỹ thuật được nêu trong bảng dữ liệu mô-đun áp dụng; và / hoặc
  12. Khách hàng không thông báo cho Nhà phân phối hoặc HQC về Lỗi sản phẩm hoặc Lỗi hiệu suất trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện ban đầu hoặc trước khi kết thúc thời hạn bảo hành được quy định trong Mục 2.

  Phúc Nguyễn Solar trân trọng gửi đến quý đọc giả và khách hàng đã và đang sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời thương hiệu Qcell tham khảo. Trân trọng!!!
   

  Download đầy đủ văn bản Chính Sách Bảo Hành tại đây

  Bài viết khác
  Tính toán lắp đặt hệ thống điện mặt trời có lưu trữ

  Tính toán lắp đặt hệ thống điện mặt trời có lưu trữ

  Làm sao lắp đặt một hệ thống ổn định, mang lại tính kinh tế cho gia đình sử dụng năng lượng mặt trời có lưu tr...
  Hướng dẫn lắp và cài đặt Inverter Hybrid Deye

  Hướng dẫn lắp và cài đặt Inverter Hybrid Deye

  Bài viết sẽ hỗ trợ quý khách hàng, các bạn kỹ thuật nắm được một số phương pháp cơ bản trong lắp đặt và vận...
  Tìm hiểu về biến tần Inverter Huawei Sun2000

  Tìm hiểu về biến tần Inverter Huawei Sun2000

  Inverter Huawei Sun2000 là thiết bị biến tần năng lượng mặt trời được ưa chuộng bậc nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu...
  ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP

  ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP

  Hiện nay, rất nhiều trang trại đã chuyển sang sử dụng nguồn điện “sạch” này nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất và...
  CÓ NÊN LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI GIÁ RẺ?

  CÓ NÊN LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI GIÁ RẺ?

  Hiện chỉ cần bỏ ra 10tr/kwp là bạn đã có thể sở hữu một hệ thống điện mặt trời nhưng không biết sản lượng và...
  NHỮNG ĐỘT PHÁ NÂNG CAO CÔNG SUẤT TẤM PIN TRONG NĂM 2020

  NHỮNG ĐỘT PHÁ NÂNG CAO CÔNG SUẤT TẤM PIN TRONG NĂM 2020

  Hafl-cut cell, PERC ( Passivated Emitter and Rear Cell ), Black silicon, Double Glass, Multi-Busbar (MBB)
  Facebook
  zalo
  hotline
  0