Sản phẩm bán chạy
Tin tức

4 nhóm giải pháp đảm bảo cung cấp điện 6 tháng cuối năm 2024

Mục lục

  Trong 6 tháng cuối năm 2024, các đơn vị cần tiếp tục bám sát kế hoạch để vận hành hệ thống linh hoạt, đảm bảo cung cấp điện.

  Sản xuất công nghiệp tăng trưởng trên diện rộng với 56/63 địa phương

  Theo Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi mạnh dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao. Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 6 tháng ước đạt 151,69 tỷ kWh, cao hơn 776 tr.kWh so với kế hoạch cung cấp điện năm cập nhật tại Quyết định số 924/QĐ-BCT ngày 19/4/2024 của Bộ Công Thương. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu bình quân trong 6 tháng đầu năm 2024 là 833,5 triệu kWh/ngày, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2023.

                                                                                                                         4 nhóm giải pháp đảm bảo cung cấp điện 6 tháng cuối năm 2024

                                                                                                                                                                                               Bộ Công Thương: Năm 2024 sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện

  Theo Quyết định số 924/QĐ-BCT, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 là 306,259 tỷ kWh đã được điều chỉnh tăng lên 310,6 tỷ kWh. Trong đó mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh.

  Như vậy đến thời điểm này, công tác vận hành hệ thống, huy động nguồn điện được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên cả nước, nhất là mùa khô năm 2024.

  Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 6 tháng cuối năm 2024, hệ thống điện cơ bản được đảm bảo, dự báo sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu tương đương với kế hoạch đã được phê duyệt.

  Báo cáo gần nhất cho thấy, mực nước các hồ thủy điện cuối tháng 6/2024 tương ứng với sản lượng điện là xấp xỉ 6,6 tỷ kWh, cao hơn 1,4 tỷ kWh so với kế hoạch năm (trong đó sản lượng các hồ thủy điện miền Bắc xấp xỉ 4,93 tỷ kWh cao hơn 1,04 tỷ kWh so với kế hoạch năm), đáp ứng mục tiêu giữ mực nước cao để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô.

  Đối với nhiệt điện than vẫn đang duy trì trạng thái tốt, không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Công tác cung cấp than cho sản xuất được đảm bảo.

  Với nhiệt điện khí, các tổ máy huy động để đảm bảo khả dụng nguồn, đáp ứng nhu cầu phụ tải và chế độ lưới điện cũng như yêu cầu vận hành của hệ thống cấp khí.

  Cùng đó, nguồn năng lượng tái tạo vẫn được huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống.

  Tuy nhiên trong tháng 7/2024, tại miền Bắc nếu xảy ra nắng nóng cực đoan keo dài và trong trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố/suy giảm công suất thì hệ thống điện miền Bắc có gặp khó khăn. Tương tự, tại miền Nam, hệ thống điện có thể gặp khó khăn nếu nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, các mỏ khí dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa.

  Để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng còn lại của năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra 4 nhóm giải pháp.

  Cụ thể, về điều hành hệ thống điện và thị trường điện, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lập phương thức, điều hành hệ thống điện và thị trường điện tối ưu; xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thường xuyên đánh giá độ khả dụng của các nhà máy điện và theo dõi, cập nhật, các yếu tố về sản xuất điện, nhu cầu phụ tải, diễn biến thủy văn để chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện trong mọi tình huống.

  Chỉ đạo A0: (i) tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp. Đảm bảo vận hành HTĐ ổn định, an toàn, tin cậy; sẵn sàng, kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện; (ii) tăng cường theo dõi tình hình thủy văn, dấu hiệu nước về của từng hồ, tính toán cập nhật phương thức vận hành hàng ngày nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời đảm bảo không suy giảm công suất khả dụng của các nhà máy thủy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

  Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực/Công ty điện lực: (i) sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện; (ii) tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

  Chỉ đạo các GENCO, đơn vị phát điện: (i) tập trung theo dõi cung ứng than, chuẩn bị các phương án dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện và duy trì mức tồn kho theo quy định. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với TKV, TCT Đông Bắc và PVN/PVGas để đảm bảo đủ nhiên liệu (than, khí) cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống; (ii) chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị và phương án xử lý sự cố để sẵn sàng, chủ động xử lý nhanh sự cố nếu có xảy ra; (iii) thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng, khắc phục sự cố

  Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện: Vận hành các hồ chứa an toàn trong mùa lũ năm 2024, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, dự báo sát tình hình thủy văn để có phương án tích nước sớm trong giai đoạn cuối mùa lũ để đảm bảo mục tiêu tích nước đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2024, phục vụ nhu cầu phát điện, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2025.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                             Trong tháng 7/2024, đường dây 500kV mạch 3 sẽ hoàn thành

  Về đầu tư xây dựng, quyết liệt triển khai, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm như các dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (mục tiêu phát điện năm 2025), Ialy mở rộng (mục tiêu phát điện năm 2024), các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối), các dự án lưới điện giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, thủy điện nhỏ, mua điện Lào (Trạm cắt Đăk Ooc và Đường dây 220 kV Nậm Sum – Nông Cống mục tiêu hoàn thành trong quý III năm 2024; đường dây 500 kV Moonson – Thạnh Mỹ mục tiêu hoàn thành Quý IV năm 2024) …, trong đó tập trung thực hiện đầu tư xây dựng và nỗ lực để hoàn thành Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Giải pháp về điều chỉnh phụ tải và tiết kiệm điện, Cục yêu cầu các đơn vị ngành điện tăng cường tuyên truyền qua tiết kiệm điện các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội; Thực hiện các biện pháp tuyên truyền có hiệu quả đối với từng nhóm khách hàng sử dụng điện, như: Nhóm khách hàng sản xuất; các hộ gia đình; khách hàng là các đơn vị hành chính sự nghiệp; hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, trang trí; khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại; nhóm khách hàng học sinh, sinh viên...

  Phối hợp chặt chẽ với các với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện nghiêm và hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các doanh nghiệp để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp bất lợi.

  Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần khẩn trương đàm phán giá với các dự án chuyển tiếp; đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện với các dự án đã đến kỳ hòa lưới theo quy định của pháp luật.

  Link bài viết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tổng cục quản lí thị trường

  Bài viết khác
  Phúc Nguyễn Solar Đồng Hành Cùng Triển lãm Giao thương Doanh Nhân Trẻ Bình Dương 2024

  Phúc Nguyễn Solar Đồng Hành Cùng Triển lãm Giao thương Doanh Nhân Trẻ Bình Dương 2024

  Chương trình Triển lãm Giao thương Doanh Nhân Trẻ Bình Dương 2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/07/2024 tại Trung tâm triển...
  HỘI NGHỊ VÀ TRIỄN LÃM SẢN XUẤT ĐIỆN QUANG ĐIỆN QUỐC TẾ SNEC PV 2020

  HỘI NGHỊ VÀ TRIỄN LÃM SẢN XUẤT ĐIỆN QUANG ĐIỆN QUỐC TẾ SNEC PV 2020

  Là triển lãm PV chuyên nghiệp nhất, SNEC trưng bày các cơ sở sản xuất PV, vật liệu, tế bào PV, sản phẩm & mô-đun ứng...
  Điện tái tạo hết 'nghẽn'

  Điện tái tạo hết 'nghẽn'

  Với cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện...
  Kiến nghị mở rộng mua trực tiếp điện tái tạo

  Kiến nghị mở rộng mua trực tiếp điện tái tạo

  Cụ thể theo VCCI, cơ chế DPPA rất quan trọng đối với VN trong bối cảnh hiện nay. Về phía cung, DPPA có thể là giải pháp...
  Sẽ có giá mua điện mặt trời dư thừa, có thể bù trừ cho EVN

  Sẽ có giá mua điện mặt trời dư thừa, có thể bù trừ cho EVN

  EVN sẽ đề xuất mua với giá hợp lý lượng điện mặt trời mái nhà dư thừa nếu có pin lưu trữ, tích điện, đặc biệt...
  TP HCM chi 650 tỷ đồng làm điện mặt trời ở trụ sở công

  TP HCM chi 650 tỷ đồng làm điện mặt trời ở trụ sở công

  Thành phố sẽ chi 650 tỷ đồng để lắp điện mặt trời áp mái 440 trụ sở công trên địa bàn với tổng công suất hơn...
  Facebook
  zalo
  hotline
  0